Politikamız

Kalite, Gıda, Çevre & İSG Politikamız;
DEVNAK NAKLIYAT GRUBU kuruluşundan bugüne kadar, eksiksiz hizmet anlayışı ile sektördeki başarısını devam ettirmektedir? Modern dünyanın öngördüğü yönetim ilkeleri, tecrübeli kadrolarının özverili çalışmaları, güçlü ve modern araç filosu ile Türkiye'nin öncü sanayi kuruluşlarının ürünlerini yurt dışına güvenle taşımaktayız.
Türkiye'de kendi sektöründe piyasasının ilkelerinin yerleşmesinde ve uygulamasında hep öncülük yapmıştır. Uzun yıllar boyunca oluşturduğumuz bu kurumsal ilişkiler ve müşterilerimizin memnuniyetleri firmamızın iş yapma ve tercih edilme nedenlerinin başında gelmektedir. Müşterilerimize en iyi hizmeti söz verdiğimiz şekilde vermemiz firmamızın geçmişten gelen ilkesi olduğu gibi gelecekte var olabilme nedenlerimizden de birisi olacaktır.
Yoğun bir rekabet ortamında olan firmamız, sektöründe firmamızın öncü kimliği ile varlığını sürdürebilmek için rekabeti uluslar arası standartlar uygun ve kalitede gerçekleştirmemiz gerekmektedir. Firmamız Kalite, Gıda, İSG &Çevre Politikasını aşağıdaki ilkeler etrafında oluşturmuş ve uygulamaya almıştır.


Sunduğumuz hizmetler sırasında ekolojik dengeyi korumak ve olumsuz etkileri en aza indirmek için gerekli her türlü önlemi almak.
Çevre bilincinin tüm çalışanlarımız, mal ve hizmet veren tüm tedarikçilerimiz tarafından benimsenmesi ve bir yaşam felsefesi haline gelmesi için gerekli tüm eğitim, duyuru ve bilinçlendirme faaliyetlerini yürütmek.
Uygulamalarımızla rakiplerimize , paydaşlarımıza, topluma ve diğer işletmelere örnek olarak , bilgi ve deneyimlerimizi paylaşma ,çevre bilincinin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak
Faaliyetlerimiz sırasında doğal kaynak kullanımı ve atık üretiminin azalmasını; hava, toprak ve suyun sürekli izlenmesi ve korunması için gerekli çalışmaları yaparak kirliliğin önlenmesini sağlamak, çevresel boyutları belirleyerek, çevresel etkilerin türlerini ve zararları tespit etmek.
İşlerimizi yaparken çevre ile ilgili tüm kanun ve yönetmeliklere uymak, çevre sağlığı performansımızın sürekli iyileştirilmesi yönünde hareket etmek, bu doğrultuda amaç ve hedefleri belirleyip gözden geçirerek ilerlemeleri açıklamak.
Depolama ve Sevkiyatın Tam Hijyenik Şartlara Uygun ortamda gerçekleşmesi taahhüdünü sürdürmek.
Firmamızın Kalite, Çevre, Gıda ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Politikasıdır.

GENEL MÜDÜR