Kariyer


DEVNAK NAKLİYAT TURİZM İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.

KVK AYDINLATMA METNİ

İNTERNET SİTENİZDE YER ALMASI GEREKEN "AYDINLATMA" Metni

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni


- Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Devnak Nakliyat Turizm İç ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından – Kısaca Devnak A.Ş olarak anılacaktır- işlenebilecektir.
- 6698 sayılı kanunun 3/ı maddesi hükmünce "Veri Sorumlusu" Devnak Nakliyat Turizm İç ve Dış Ticaret A.Ş. dir. Kısaca Devnak A.Ş. diye anılacaktır.
6698 sayılı kanunun 10. maddesi hükmünce "aydınlatma" yükümlülüğümüz uyarınca;
1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:
Kişisel verileriniz, Kanun’un 5 ve 6 numaralı maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir.
Kişisel verilerinizin sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanması ve işlenmesi amaçları bunlarla sınırlı olmamak üzere: Şirketimizin hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi ile insan kaynakları ve istihdam politikalarının yönetilmesidir.
Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla her türlü gerekli teknik ve idari tedbir alınmaktadır.
2. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi:
Kişisel verileriniz, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde; Şirketimiz, sözleşme ilişkisi bulunan çözüm ortaklarımız, internet siteleri, Şirketimiz temsilcileri ve benzeri çeşitli kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanmaktadır. Ayrıca ilgili beyan formlarımızın taraflarca doldurulması sonucu toplanmakta olup, muhtelif idari ve hukuki sebeplerle Kanun’un 5 ve 6 numaralı maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak işlenmektedir.
3. Kişisel Verilerin Paylaşılması:
Kişisel verileriniz, Şirketimizin ortakları, iş ortaklarıyla, tedarikçileriyle, dış hizmet sağlayıcılarıyla ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile Kanun’un 8 ve 9 numaralı maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak paylaşılabilecektir.
Kişisel verilerinizin paylaşım amaçları bunlarla sınırlı olmamak üzere: Şirketimiz ve iş ortaklarının hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi ile insan kaynakları süreçlerinin ve istihdam politikalarının yönetilmesidir.
Kişisel verilerinizin paylaşılması halinde gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.
4. Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler:
Şirketimiz, kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli önlemleri almaktadır. Şirketimiz kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Bu amaçla dijital ortamlarda şifreli olarak veya kağıt ortamında klase edilerek özel dolaplarda saklanmaktadır. Gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın web sitesine veya sistemlerine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Şirketimiz bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.
5. Kişisel Verilerinize İlişkin Kanun’dan Doğan Haklarınız:
Şirketimize yazılı olarak başvurmak suretiyle;
- İşlenip işlenmediğini öğrenme,
- İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
- İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
- Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
- Söz konusu Kanun’un ilgili maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
- Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
Başvurular, 6698 sayılı kanunun 13. maddesi hükümlerine bağlı olarak sonuçlandırılacaktır.
6. İletişim Bilgileri:
Şirketimizin ticari merkezi: DEVNAK NAKLİYAT TURİZM İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. MURAT BEY MERKEZ MAHALLESİ BAHÇELER CADDESİ NO: 3 ÇATALCA / İSTANBUL olup; Telefon numarası 0212 778 18 10 Faks numarası 0212 778 18 16 dır. info@devnak.com; ik@devnak.com adreslerinden de ulaşabilimektedir.


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARINI KULLANMALARI İÇİN BAŞVURU FORMUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN


TS EN ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin ana teması; DEVNAKNAKLİYATA.Ş'içerisinde bilgi güvenliği yönetiminin sağlandığını göstermek, risk yönetimini güvence altına almak, bilgi güvenliği yönetimi süreç performansını ölçmek ve bilgi güvenliği ile ilgili konularda üçüncü taraflarla olan ilişkilerin düzenlenmesini sağlamaktır.


Bu doğrultuda BGYS Politikamızın amacı;

 • İçeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı DEVNAK NAKLİYAT A.Ş'nin bilgi varlıklarını korumak, iş proseslerinin gerektirdiği şekilde bilgiye erişebilirliği sağlamak, yasal mevzuat şartlarını karşılamak,
 • Yürütülen tüm faaliyetlerde Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin üç temel öğesinin sürekliliğini sağlamak.
 • Gizlilik:               Önem taşıyan bilgilere yetkisiz erişimlerin önlenmesi,
 • Bütünlük:              Bilginin doğruluk ve bütünlüğünün sağlandığının gösterilmesi,
 • Erişebilirlik:              Yetkisi olanların gerektiği hallerde bilgiye ulaşılabilirliğinin gösterilmesi,
 • Sadece elektronik ortamda tutulan verilerin değil; yazılı, basılı, sözlü ve benzeri ortamda bulunan tüm verilerin güvenliği ile ilgilenmek.
 • Bilgi Güvenliği Yönetimi eğitimlerini tüm personele vererek bilinçlendirmeyi sağlamak
 • Bilgi Güvenliğindeki gerçekte var olan veya şüphe uyandıran tüm açıkların, BGYS Ekibine rapor edilmesi ve BGYS Yöneticisi tarafından soruşturulmasını sağlamak.
 • İş süreklilik planlarını hazırlamak, sürdürmek ve test etmek.
 • Bilgi Güvenliği konusunda periyodik olarak değerlendirmeler yaparak mevcut riskleri tespit etmek. Değerlendirmeler sonucunda, aksiyon planlarını gözden geçirmek ve takibini yapmak.
 • Sözleşmelerden doğabilicek her türlü anlaşmazlık ve çıkar çatışmasını engellemek.
 • Bilgiye erişebilirlik ve bilgi sistemleri için işin gereklerini eksiksiz karşılamaktır.
 • GENEL MÜDÜR